Psychoterapia

Dzięki psychoterapii można uzyskać poszerzenie świadomości we wszystkich wymiarach funkcjonowania: przeżywaniu emocji, myśleniu, własnych odczuciach z ciała, relacjach z innymi ludźmi oraz integrację tych aspektów. To z kolei przekłada się na ustępowanie dolegliwości.  Świadomość i całościowe doświadczanie siebie mogą pomóc w wychodzeniu poza utrwalone schematy oraz dadzą możliwość korzystania w pełni z własnego potencjału.

W pracy terapeutycznej kładę nacisk na szczególną relację jaka zawiązuje się między terapeutą i klientem. Dostarcza ona okazji do uzupełniania deficytów w rozwoju emocjonalnym osoby, jak również jest doświadczeniem zdrowego, opartego na wzajemnym szacunku kontaktu.

Czerpiąc z mojego doświadczenia i wiedzy oferuję pomoc psychologiczną i terapeutyczną między innymi w obszarach trudności emocjonalnych (przeżywania lęku, napięcia, stresu, przygnębienia, depresji, dolegliwości psychosomatycznych), trudności w relacjach z innymi, przeżywania kryzysów życiowych. Wsparcie otrzymają również osoby które doświadczają konfliktów emocjonalnych, są zainteresowane poznawaniem siebie, poszerzaniem świadomości i rozwojem osobistym.

Zapraszam osoby, które chcą zmienić siebie.

Cennik